رویه های تکثیر و ازدیاد : دستگاه لیزر

نام پارسی : افرای ژاپنی
دستگاه لیزر
اسم ان دستگاه لیزر یسی &# اشتن آن در یک دستگاه لیزر دان به عنوان یک گیاه پاسیویی

نام دستگاه لیزر علمی : acer palmatum

خانواده : aceraceae
دستگاه لیزر
افرا قرمز‌رنگ ایستاده
دستگاه لیزر
شکل و رنگ برگ ها با دقت به رقم بسیار متنوع است . رقم Bloodgood دارنده برگ هایی به رنگ قرمز تیره با میزان متوسط می‌باشد که در پاییز به رنگ خیلی زیبایی ظواهر میگردد . رقم Dissectum درختچه ای به ارتف دستگاه لیزر اع 3 . 5 متر با شاخ و برگ های ابشار مدل است . برگ ها در این رقم نازک و نخ مثل با برش های کوچک است . در فصل پاییز به زردرنگ , نارنجی رنگ تا قرمز تیره دیده می شود . این گونه فرا به دلیل طول اندک مطلوب فضاهای کوچک علی الخصوص ایوان منازل است . از این لحاظ بهتر است در طراحی کاشت گیاهان آن را در لابه لای درختان والا گم نکرد . بلکه به علت صفات منحصر و Exotic خوب تر است در نقطه تاکیدی چشم انداز قرار گیرد . گیاهی است دستگاه لیزر تماما مطلوب برای باغ های ژاپنی و در مخلوط چمن با سنگ و آب منظره فرا زمینی کردار می نماید . برگ ها قابل انعطاف و اصلی می باشند لذا از قرار دادن این دسته افراها برعلیه سطوح داغ تابستانی مثل مقابل ساختمان ها یا پیاده روهای داغ می بایست دوری کرد . خوای مرطوب با پاره ای سایه و ایمن از بادهای تند برای این جور افراها مناسب است .
دستگاه لیزر
برگ درختچه افرای قرمز رنگ ایستاده
دستگاه لیزر
برگ درختچه افرای قرمز ایستاده

ازدیاد و تکثیر افرا :

بذرها پیشین از کم آب شدن در تراز سبز یا قرمز رنگ گردآوری گشته و بدون واسطه در خزانه کاشته می‌شود . در فصل بهار جوانه زنی انجام خواهد شد . بذرهای خشک شده بایستی به بازه دو روز در اب با دمای 40 سکو سانتیگراد قرار داده شوند و آنگاه در موقعیت سرمای مرطوب قرار گیرند . بعضی از ارقام از روش لینک نشر میشوند قلمه های نرم به ارتفاع 12 – 20 ساتیمتر و تیمار شده با اکسین حدود 2 % در موقعیت میست ریشه می دهند . ته قلمه ها بهتر است شکاف داده شود .

افرا قرمز ایستاده

عکس های دیگری از افرا قرمز‌رنگ ایستاده :

افرا ایستاده قرمز 1
افرا ایستاده قرمز 1
برگ افرا ایستاده
برگ افرا ایستاده

افرا ایستاده 3
افرا ایستاده 3
افرا ایستاده 4
افرا ایستاده 4
افرا ایستاده 5
افرا ایستاده 5
بذر افرا ایستاده 6
بذر افرا ایستاده 6
افرا ایستاده 7
افرا ایستاده 7
افرا قرمز 8
افرا قرمز‌رنگ 8
افرا قرمز‌رنگ 9
افرا قرمز رنگ 9
افرا قرمز رنگ 10
افرا قرمز رنگ 10